Om företaget

Passion. Erfarenhet. Hjärta.

Historia

Memorizon startades 2014 som ett resultat av gemensamma forskningsintressen inom demens. Till en början undersöktes och utvecklades flera olika idéer, men senare skulle teamet välja att renodla verksamheten till det spår där man kände att man kunde göra mest nytta. Detta ledde till att ALMI och Länsstyrelsen år 2016 valde att finansiera bolaget och vid ungefär samma tidpunkt blev bolaget även del av Aurorum Business Incubator.

 

Vill du veta mer?

Är du redo att prata om nya möjligheter för din demensvård? 

BoKA IN ETT MÖTE MED OSS ▸

 
 

Team

 
 
 

FORSKNING

Basel Kikhia

 • Forskning
 • Forskningssamarbeten
 • Ansökningar
 

Utbildning och erfarenhet

 • Doktor i distribuerade datorsystem
 • Civilingenjör i informationssystem och affärsadministration
 • Lång erfarenhet av analys av sensordata från bärbara system

 
2013_johan_1.jpg

INVESTOR RELATIONS

Johan E. Bengtsson

 • Projektfinansierning
 • Samarbeten/Partnerskap
 • IPR

Utbildning och erfarenhet

 • Kandidatexamen i datateknik med komplementerande utbildning i marknadsföring
 • 6 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i eget företag
 • Omfattande erfarenhet av att leda forsknings- och innovationsprojekt

 
savenstedt.jpg

FORSKNING

Stefan Sävenstedt

 • Forskning
 • Vårdkontakter
 • Etisk utveckling

Utbildning och erfarenhet

 • Professor i hälsovetenskap
 • Omfattande erfarenhet av forskning inom ICT för demens och äldrevård
 • Lång erfarenhet av forskningsfinansiering